Совети за правилно чување и одржување на моторна пила STIHL

6 Совети за правилно чување на моторна пила

Ако не ја користите моторната пила повеќе од три месеци, уредот во меѓувреме треба  да го чувате правилно. Осигурајте се дека ги следите упатствата за складирање подолу, инаку вашиот уред може да не стартува правилно кога ќе сакате повторно да го користите.

  1. Испразнете го и исчистете го резервоарот за гориво на добро проветрено место. Отстранете го горивото на еколошки начин, следејќи ги релевантните упатства: посебните капацитети за депонирање – како што се комуналните центри за рециклирање – мора да се користат кога се фрлаат горива и подмачкувачки средства. Ова е единствениот начин за правилно отстранување на овие супстанции. Не горете ги остатоците од гориво и не ги употребувајте како средства за чистење или слично.
  2. Стартувајте го карбураторот празен. Во спротивно, мембраните во карбураторот може да не се одделат.
  3. Извадете го синџирот на пила од мечот и мечот и исчистете го и испрскајте го со заштитно масло.
  4. Темелно исчистете го уредот, особено цилиндрите и филтерот за воздух.
  5. Ако користите биолошко моторно масло (на пример, STIHL BioPlus), треба да го наполните резервоарот за масло за подмачкување до врвот.
  6. Чувајте го уредот на суво, безбедно место. Осигурајте се дека никој не е во можност да пристапи на уредот без ваша дозвола (на пример: деца).

Совети за правилно чување и одржување на моторна пила STIHL

4 Совети за правилно одржување на моторна пила

Ако сакате вашата моторна пила да дава најдобри резултати секој пат при сечењето и да го одржите долгиот животен век на пилата, треба да направите неколку клучни работи.

  1. Редовно чистете го запчаникот и отворот за сипување на масло за ланец.
  2. Отворете го заштитниот капак на ланецот и исчистете го од пилевина секој пат кога ке го смените или сте го оштреле ланецот.
  3. Проверетувајте ја затегнатоста на ланецот пред почетокот на работата.
  4. Никогаш не заборавајте да работите без да сипете масло за подмачкување на ланецот!