Почитувани потрошувачи!

Во моментот страната е сеуште во подготовка така да посакуваниот продукт може да го порачате единствено по телефон на следниве броеви 031 452 595 или на 076-311 600. Од 08:00 до 16:00 часот секој работен ден од понеделник до петок или преку еmail на alatzase@t.mk..

Плаќањето во моментот може да се изврши на следниве начини:

  1. Преку ваша трансакциска сметка на нашата жиро сметка.
  2. Во готово при испорака преку поштенска служба.
  3. Вирмански како правно лице.

Испораката на производите е од наш лагер во рок од 24 часа по добиената уплата.

Доставата во моментот се врши преку карго служба на целата територија на Р. Македонија.

За реонот на Куманово вршиме наша достава до врата на купувачот.