Рефундации и замени

Alatzase.com обезбедува враќање на производи и средства единствено за производите кои се купени и платени од Alatzase.com платформата под следниве долу наведените услови:

  1. Во случај да не сте задоволни од нарачаниот производ, може да го замените или да го вратите во рок од 7 дена од приемот на истиот.
  2. Првин треба претходно да не контактирате на тел 076/311-600 Понеделник – Петок од 08:00 до 16:00 часот за да се договориме за што конкретно сакате да направите замена или враќање на средствата (рефундација).
  3. За да го остварите правото на замена на производот, треба да го испратите вашиот производ неоштетен во оригиналното пакување со сета пропратна опрема и документација со која производот бил при првичната испрака при што трошоците на враќањето паѓаат на товар на ваша сметка. Кога ке го добиеме продуктот назад и ке ја утврдиме неговата фактичка состојба и утврдиме дека производот е неоштетен и во оригинално пакување со сета документација истиот ке ви биде заменет за производот што сте го избрале за замена.
  4. Во случај на враќањето на производот а не сакате да го заменитите со друг, треба да го испратите вашиот производ неоштетен во оригиналното пакување со сета пропратна опрема и документација со која производот бил при првичната испрака при што трошоците на враќањето паѓаат на товар на ваша сметка. Кога ке го добиеме продуктот назад и ке ја утврдиме неговата фактичка состојба и утврдиме дека производот е неоштетен и во оригинално пакување со сета документација. Парите ќе ви бидат префрлени на истата банкарска сметка која сте ја користеле при плаќање на производот, со задршка на трошоците за банкарски провизии, пакување и дистрибуција.
  5. Во случај кога ќе се забележи дека производот е користен, отпакуван (изваден од амбалажа) или е оштетен, но не од наша страна, тогаш износот на вратените средства ќе биде намален од 50 – 80% од цената на чинење.
  6. Ако производот е со одреден дефект и е во рамките на гарантниот период, купувачот треба да јави на овластен сервисен центар во согласност со инструкциите на гаранција. Платформата Alatzase.com нема никаква должност да превземе одговорност за спроведување на гаранцијата. Во овој случај, Купувачот имател на продуктот е должен сам да го контактира техничниот сервис наведен во гарантниот лист.

Рекламација и враќање

Рекламација на функционалната исправност на производот, во зависност од моментот на појавениот недостаток во функционирање на производот, може да се признае во едeн од следните случаи:

  1. Испорачаниот производ е видно оштетен, недостигаат некои делови (не е комплетен), оштетена е амбалажата или самата амбалажа има видни оштетувања. Испорачан е погрешен производ. Во овој случај, проблемот мора да се евидентира на лице место. Проверете го производот и доколку нешто не е во ред, веднаш пријавите ја неисправноста. Во овој случај се пополнува Записник за рекламација.
  2. Производите под гаранција, за кои се испостави дека се неисправни заради недостатоци во изработката или материјалот, ќе бидат поправени или заменети, и бесплатно вратени.

 

Вашите поплаки и незадоволства можете да ги пријавите на:

Телефонскиот број 036/311-600 Понеделник – Петок од 08:00 до 16:00 часот или испратете еmail на [email protected].

Потрошувачот треба да го знае бројот на сметката или корисничкото име за да можеме да ја провериме вашата нарачка.